top of page
Privacybeleid

Verklaring gegevensbescherming Brouwerij Vals Plat V.O.F.

 

Brouwerij Vals Plat V.O.F., hierna te noemen Brouwerij Vals Plat, is verantwoordelijk voor de verwerking van Persoonsgegevens conform de wettelijke voorschriften die hiervoor gelden. Deze verklaring van gegevensbescherming van toepassing op alle websites, webshops, social media kanalen, (digitale) acties, nieuwsbrieven en dergelijke van Brouwerij Vals Plat.

 

Artikel 1: Contactgegevens:

1.1 Adresgegevens: Sint Teunisstraat 21C, 6211 BA te Maastricht.

1.2 Website: https://www.brouwerijvalsplat.nl.

1.3 Contactpersoon: Wouter Kersten, onze Functionaris Gegevensbescherming van Brouwerij Vals Plat te bereiken via wouter@brouwerijvalsplat.nl.

 

Artikel 2: Persoonsgegevens

2.1 Brouwerij Vals Plat verwerkt je Persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Een niet-uitputtend overzicht van Persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

•          Voor- en achternaam

•          Geslacht

•          Geboortedatum

•          Adresgegevens

•          Telefoonnummer

•          E-mailadres

•          Overige Persoonsgegevens die worden verstrekt

•          Gegevens over jouw activiteiten surfgedrag op onze website voor

marketingdoeleinden

•          Locatiegegevens

•          IP-adres

•          Internetbrowser

•          Type apparaat

2.2 Bovenstaande lijst bevat gegevens die we mogelijk kunnen verzamelen, dit houdt niet in dat we dat daadwerkelijk ook overal doen.

2.3 Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via wouter@brouwerijvalsplat.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

2.4 Brouwerij Vals Plat verwerkt jouw Persoonsgegevens voor de volgende doelen:

•          Het afhandelen van jouw betaling

•          Indien gewenst, verzenden van onze nieuwsbrief

•          Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit

te kunnen voeren

•          Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

•          Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

•          Om goederen en diensten bij je af te leveren

•          Marketingdoeleinden

2.5 Brouwerij Vals Plat verzamelt Persoonsgegevens en analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten beter af te stemmen op jouw behoeften.

2.6 Brouwerij Vals Plat verwerkt Persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe

verplicht zijn (zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte), er sprake is van rechtsgeldige toestemming of wanneer het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of maatregelen te treffen voor het sluiten van een overeenkomst.

2.7 Brouwerij Vals Plat bewaart je Persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar voor facturen van bestellingen (wettelijke termijn).

2.8 Brouwerij Vals Plat verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Brouwerij Vals Plat blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Voorbeelden van derden zijn:

•          Ontwikkelaars van digitale diensten

•          Bezorgdiensten

•          Leveranciers van betaaldiensten

•          Incassodiensten

•          Marketing services

•          Reclamebureaus

 

Artikel 3: Cookiebeleid

3.1 Brouwerij Vals Plat gebruikt technische en functionele cookies. Daarnaast worden enkele geanonimiseerde analytische cookies opgeslagen die geen inbreuk maken op je privacy, maar slechts als bezoekersstatistieken worden verwerkt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Artikel 4: Inzien, corrigeren en/of verwijderen van je Persoonsgegevens

4.1 Je hebt het recht om je Persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

4.2 Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens door Brouwerij Vals Plat en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de Persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw Persoonsgegevens sturen naar wouter@brouwerijvalsplat.nl.

4.3 Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wij bewaren het kopie van je identiteitsbewijs zolang als het dossier van het verzoek lopende en actueel is. Daarna zullen wij deze verwijderen.

4.4 Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Artikel 5: Beveiliging van Persoonsgegevens

5.1 Brouwerij Vals Plat neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via wouter@brouwerijvalsplat.nl.

5.2 Alle vennoten van Brouwerij Vals Plat hebben inzage in de opgeslagen Persoonsgegevens.

 

Deze AVG Verklaring is voor het laatst gewijzigd op 29-06-2022

bottom of page